Obiecuję uruchomienie środków z KPO, które trzeba bedzie mądrze zainwestować. Na te pieniądze czekają Poznaniacy, czekają poznańscy przedsiębiorcy. Te środki zostaną wykorzystane na:

Priorytetowe zadania inwestycyjne i transportowe dla Poznania i Powiatu Poznańskiego

1. Inwestycje w infrastrukturę

 • Poznań aby ściągać inwestorów potrzebuje uzbrojonych terenów pod inwestycje. Utworzymy Rządowy Fundusz, który będzie miał za zadanie pomóc gminom w uzbrajaniu terenów pod inwestycje.
 • Strefa Aktywizacji Gospodarczej  - 100 ha uzbrojonych przy A2.
 • Zwiększenie ilości terenów pod budownictwo mieszkaniowe to tańsze mieszkania.

2. Transport zbiorowy

 • Rozwój transportu zbiorowego jako alternatywa ruchu samochodowego. Przeciwdziałanie blokowaniu miast, ulic i dróg. Odpowiedź na pilną konieczność redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Zmniejszanie globalnych kosztów transportu w obrębie Aglomeracji Poznańskiej.
 • Dalszy rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitalnej poprzez zwiększanie ilości połączeń szczególnie krótko i średniodystansowych na wszystkich liniach.
 • Punkty przesiadkowe (parkingi, dojazdy uliczne i ścieżki rowerowe) dla każdego przystanku, stacji i dworca na szlakach kolei metropolitalnej.
 • Skoordynowanie transportu kolejowego z transportem tramwajowo-autobusowym w miastach i autobusowym w terenie pozamiejskim.
 • Zabieganie o inwestycje państwowe budowy poznańskiej kolei obwodowej, w tym inwestycje takowe i budowa przystanków dla miasta Poznania i włączenie jej w obieg Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
 • Zabieganie o kluczowe inwestycje państwowe dla rozbudowy Węzła Poznań-Główny i rozbudowa infrastruktury torowej szczególnie w kierunku Poznań-Wschód jako warunku możliwości dalszego rozwoju kolei metropolitalnej.
 • Działanie na rzecz pozyskania środków na zakup taboru kolejowego szczególnie nisko i zeroemisyjnego dla przewoźników regionalnych.

3. Odkorkujmy centrum Poznania! – trzeba dokończyć pierwszą ramę komunikacyjną

 • Dokończenie planowanej od dawna pierwszej ramy komunikacyjnej pozwoli odkorkować ulice Solną, Estkowskiego i Garbary, puszczając ruch wzdłuż torów kolejowych przy Cytadeli, przez Ostrów Tumski aż na Zawady. Jako poseł będę zabiegał o środki na tę inwestycję. Pozwoli ona na uatrakcyjnienie naszego miasta turystycznie, gdy dla ruchu pieszego i rowerowego połączone zostaną Stary Rynek, Wzgórze św. Wojciecha, Ostrów Tumski i Śródka.

Popieram Jacka Tomczaka

Zaprosiłem Jacka do naszego politycznego projektu, ponieważ Trzecia Droga potrzebuje doświadczonych parlamentarzystów, którzy całe swoje polityczne życie poświęcili służbie Polsce. Podczas już pięciu kadencji jako poseł udowodnił, że potrafi konsekwentnie i zdecydowanie stawać w obronie prawa oraz jest gotów walczyć o lepsze jutro dla Polek i Polaków. Jego zaangażowanie w sprawy przedsiębiorców oraz wykształcenie prawnicze gwarantują wysoką merytorykę w tworzeniu oraz recenzowaniu ustaw. Jako wielki przyjaciel rzemieślników i rolników jest doskonałym kandydatem reprezentującym interesy PSL.

Władysław Kosiniak-Kamysz

Poseł Jacek Tomczak to prawdziwy przyjaciel Rzemiosła. Kontynuuje w Sejmie najlepsze tradycje wielkopolskiej pracy. Dzięki niemu postulaty rzemieślników stały się ważnym elementem debaty publicznej.

Jerzy Bartnik
Prezes Związku Rzemiosła Polskiego

Jacek Tomczak aktywnie wspierał wiele inicjatyw ważnych dla regionu. Jego zaangażowanie w sprawy rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz wsparcie lokalnej przedsiębiorczości zasługuje na uznanie.

Andrzej Grzyb
prezes PSL w Wielkopolsce

© Jacek Tomczak 2024