Polityka prorodzinna jest dziś jednym z priorytetów rządów Platformy Obywatelskiej. W obliczu niżu demograficznego wsparcie na rzecz dużych rodzin i pomoc finansowa w założeniu rodziny mają znaczenie strategiczne z punktu widzenia całego społeczeństwa. Inwestycja w polską rodzinę to wkład w przyszłość całego naszego kraju. Dotychczasowe działania oraz dalsze plany PO w tym zakresie to nie populizm jak w przypadku nierealistycznych i niebezpiecznych obietnic opozycji. To oparte na rzetelnych wyliczeniach i głębokim przemyśleniu kompleksowe rozwiązania prorodzinne.

Istotą działań rządu była zmiana dotychczasowej sytuacji, w której założenie i utrzymanie rodziny przez młodych Polaków wiąże się z nadmiernymi kosztami czy koniecznością porzucenia pracy. Zadziałano przede wszystkim w obszarze edukacji, polityki mieszkaniowej, podatkowej oraz rynku pracy w taki sposób, żeby jak najbardziej ułatwić życie polskim rodzinom i odciążyć je finansowo. Przez dwie kadencje rządów Platformy powstało 1400 nowych żłobków oraz blisko 1000 innych instytucji opieki. Zwiększono liczbę przedszkoli z 16 902 placówek do 21 661 pod koniec 2014 roku. Wydłużono długość urlopów macierzyńskich do 20 tygodni oraz wprowadzono 6 tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego (dla obojga rodziców), co w sumie daje 52 tygodnie czasu na opiekę nad dzieckiem.

Jednym z aktywnie działających na rzecz polityki prorodzinnej polityków Platformy był w mijającej kadencji Poseł Jacek Tomczak. Zabiegał przede wszystkim o rozwiązania korzystne dla rodzin wielodzietnych, jako ojciec pięciorga dzieci znając dobrze ich codzienne wyzwania. Jedną ze zmian, które udało się wywalczyć była nowelizacja programu „Mieszkanie dla młodych” polegająca na zwiększeniu dofinansowania i ograniczeniu warunków przystąpienia dla małżeństw posiadających więcej niż jedno dziecko.

Poseł Tomczak zaangażowany był także w realizację innego projektu rządowego – Karty Dużej Rodziny. KDR jest systemem zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trójką lub większą liczbą dzieci. Karta zapewnia posiadaczom zniżki przy zakupie najważniejszych artykułów spożywczych, kosmetyków, odzieży, książek, zabawek oraz paliwa. Umożliwia też tańsze korzystanie z publicznych i prywatnych instytucji kultury oraz ośrodków rekreacyjnych na terenie całego kraju. Obniża rachunki i pozwala na tanie przejazdy komunikacją publiczną w niektórych miastach. Krótko mówiąc, zmniejsza koszty codziennego funkcjonowania takiej rodziny. W systemie działa ponad 900 instytucji i firm, z których usług osoby posiadające Kartę mogą korzystać taniej.

Odciążeniem finansowym są także ulgi podatkowe dla rodzin wielodzietnych, o które Poseł Tomczak również zabiegał. Za rządów Platformy Obywatelskiej kwota odliczenia na trzecie dziecko wzrosła z 1688 złotych do 2000 złotych, w przypadku czwartego i każdego kolejnego dziecka z 2224 złotych do 2700 złotych. Ministerstwo Finansów oszacowało, że z tej zmiany skorzysta około dwóch milionów obywateli. Tym samym korzyści z programu obejmą łącznie 2,4 mld. dzieci.

Żeby Polska mogła się rozwijać potrzebna jest społeczna solidarność i rozsądna pomoc Państwa dla polskich rodzin. Działania podjęte przez rząd w tym zakresie wnoszą pozytywną zmianę, ale potrzeba jeszcze więcej pracy i podobnych, wyważonych pomysłów na rzecz polityki  prorodzinnej.