Jacek Tomczak

Żonaty, ojciec Zosi, Haliny, Anieli, Cecylii i Józia.

Radca prawny, notariusz. Absolwent VIII LO w Poznaniu oraz Wydziału Prawa UAM.

Od 2005 r. poseł na Sejm RP. Wcześniej w latach 1998-2005 radny miasta Poznania. W tym czasie m.in. przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania.

Przewodniczący Komitetu ds. Oświaty i Szkolnictwa Zawodowego Krajowej Izby Gospodarczej. Członek sejmowych komisji: Infrastruktury i Skarbu. W obecnej kadencji Sejmu był członkiem niemal dwudziestu podkomisji i pracował nad kilkudziesięcioma projektami ustaw. Zabiegał o szereg ważnych inwestycji dla Poznania i Wielkopolski. Organizator wielu konferencji z udziałem przedsiębiorców i samorządu gospodarczego, poświęconych szkolnictwu zawodowemu i mieszkalnictwu.

Współautor prorodzinnych zmian w programie Mieszkanie dla Młodych. Aktywnie uczestniczył w kształtowaniu prorodzinnych rozwiązań proponowanych przez Platformę Obywatelską.
Za zasługi na rzecz rozwoju i promocji Rzemiosła oraz kształcenia zawodowego, uhonorowany nagrodą „Wielkopolska Rzemieślnicza Jakość”.

Autor poprawki do ustawy o partiach politycznych, dzięki której zmniejszono finansowanie partii politycznych z budżetu państwa o połowę. Dzięki temu w obecnej kadencji Sejmu zaoszczędzono 200 milionów złotych.