O polityce prorodzinnej chętnie mówią wszystkie partie. Wszak trudno wzgardzić głosami milionów polskich rodzin. Niestety za słowami, rzadko idą konkretne działania i propozycje, które wymiernie przełożyłyby się na status materialny rodzin. Tymczasem rząd Platformy Obywatelskiej, jako pierwszy od wielu lat, wprowadził realne rozwiązania, ułatwiające rodzinom życie. Jako poseł PO, ale przede wszystkim jako ojciec piątki dzieci starałem się aktywnie wspierać prorodzinne działania rządu.

 
To w czasie rządów PO, wydłużono do roku urlopy macierzyńskie, co pomaga w podjęciu decyzji o planowaniu potomstwa. Z nowych rozwiązań urlopowych, w związku z urodzinami dziecka, mogą również skorzystać ojcowie, co wcześniej było niemożliwe.
Wprowadziliśmy wyższe ulgi prorodzinne w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zapisana w uldze progresja wspiera każdy przejaw dzietności, promując jednak w sposób szczególny decyzję o trzecim i kolejnym dziecku w rodzinie.

 
Rząd wprowadził Kartę Dużej Rodziny, dzięki której rodziny z trójka lub większą liczbą dzieci, mają do dyspozycji system ulg i zniżek na szereg towarów i usług, generujących znaczne obciążenia w codziennym budżecie rodzinnym. Prace nad ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny, zdopingowały również szereg samorządów, do wprowadzenia podobnych rozwiązań na poziomie lokalnym. Doskonałym przykładem są gminne oraz wojewódzkie Karty Dużej Rodziny.

 
Wprowadziliśmy bezpłatne podręczniki dla uczniów, co wydatnie obniżyło koszty edukacji, szczególnie w rodzinach z większą liczbą dzieci.

 
W ciągu siedmiu lat liczba żłóbków zwiększyła się pięciokrotnie. Liczba przedszkoli wzrosła o ponad cztery i pół tysiąca.

 
Powyższe przykłady można mnożyć, wskazując na aktywność rządu w polityce prorodzinnej. Tymczasem w przedwyborczej retoryce, partie opozycyjne kreują swój obraz, jako tych, którym pomysły na politykę prorodzinną przysługują na zasadzie wyłączności. Rzecz w tym, że my nie gadamy, tylko działamy, a nasze propozycje przybrały realny, wymierny kształt. Nasza polityka prorodzinna to konkrety. Konkrety zamiast słów.