Dzięki staraniom władz miejskich i wsparciu poznańskich posłów, Minister Skarbu podpisał dziś umowę komunalizacyjną MTP. Jeden z najważniejszych symboli Poznania stał się znowu własnością poznaniaków.

Lata starań poznańskich włodarzy i marszałka województwa, a potem tygodnie rozmów z Ministerstwem Skarbu przyniosły ostatecznie oczekiwany rezultat. Podpisując umowę z władzami Poznania, szef resortu Skarbu Andrzej Czerwiński zaznaczył, że Poznań to gospodarcza stolica Polski, której rozwój ściśle związany jest z Międzynarodowymi Targami.

W sprawę komunalizacji MTP silnie zaangażowani byli wielkopolscy parlamentarzyści, w tym Waldy Dzikowski i Jacek Tomczak. Całość udziałów spółki została przekazana miastu nieodpłatnie. Do tej pory do miasta należało zaledwie 40 proc. To historyczne wydarzenie, na którego czekało wielu poznaniaków.