Przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej udało się dokonać wielu korzystnych dla Polaków zmian. Wprowadziliśmy między innymi roczny urlop rodzicielski oraz inne ułatwienia dla polskich rodzin i seniorów. Uprościliśmy zasady prowadzenia działalności gospodarczej, zreformowaliśmy armię i służbę zdrowia, rozwinęliśmy krajową infrastrukturę drogową. Odpowiedzialne decyzje pozwoliły nam zachować stabilność polskiej gospodarki w czasie światowego kryzysu i dokonać modernizacyjnego skoku, podczas kiedy inne państwa Europy przeżywały stagnację. Dzięki temu polskie finanse publiczne są dziś w dobrym stanie. To wielka szansa na wprowadzenie kolejnych ważnych zmian w życiu Polek i Polaków. Oto, co proponuje Platforma Obywatelska:

Jednolity Kontrakt dla pracowników

Wszystkie dotychczasowe formy zatrudnienia, czyli umowy o pracę i umowy cywilnoprawne zostaną zastąpione docelowo Jednolitym Kontraktem. W ten sposób uda się nam wyprzeć z rynku pracy tak zwane umowy śmieciowe.

Likwidacja składek ZUS i NFZ oraz Jednolity Podatek PIT

Wszystkie osoby zatrudnione na Jednolitym Kontrakcie będą płacić Jednolity Podatek, którego pierwsza stawka podatkowa wyniesie 10 procent. Podatek zastąpi składki na ZUS i NFZ. Ułatwi to wielu Polakom wejście (lub powrót) na legalny rynek pracy i uzyskanie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz odciąży przedsiębiorców, dla których składki są najczęstszą barierą przed zatrudnieniem nowych pracowników.

„Grant na start”

Wsparcie finansowe do wysokości 4000 złotych dla osób wchodzących na rynek pracy, zatrudnionych na etacie lub umowie cywilnoprawnej.

Rozszerzony program budowy mieszkań pod wynajem

Kontynuowany będzie program „Mieszkanie dla Młodych”, ze szczególnym wsparciem dla rodzin wielodzietnych, a ponadto uruchomiony Fundusz Municypalny będzie finansował budowę nieruchomości gminnych. Program budowy mieszkań pod wynajem w przystępnej cenie zostanie poszerzony.

Nowe żłobki i instytucje opieki

Będziemy kontynuować program budowy żłobków. Uruchomimy też dzienne domy opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi powyżej 65 roku i poszerzymy świadczenia usług telemedycyny.

Decentralizacja administracji państwowej

W ciągu najbliższych lat rozpoczniemy proces przenoszenia centralnych instytucji państwowych poza Warszawę do innych polskich miast.

Koniec finansowania etatu związkowego przez pracodawcę

Za etat związkowy zapłaci teraz związek zawodowy, do którego należy pracownik, a nie przedsiębiorstwo, w którym jest zatrudniony.

Przedstawione na sobotniej konwencji propozycje to rzetelny i kompleksowy program na kolejne cztery lata, który pozwoli nam dalej budować siłę i pozycję Polski w Europie.