Za nami półtorej roku obowiązywania ustawy o pomocy w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, stanowiącej ramy prawne dla realizacji rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych” („MdM”). Już dzisiaj możemy mówić o sukcesie programu. Do 10 kwietnia 2015 r. BGK wypłacił łącznie 282 mln zł finansowego. W ostatnim czasie można wręcz mówić o skokowym wzroście wykorzystania środków.

tomczaktabela1

Cieszy niezmiernie fakt, że Wielkopolska plasuje się w ścisłej czołówce wykorzystania środków z programu „MdM”, co obrazuje poniższa tabela.

tomczaktabela2

Przy czym według danych na dzień 14 kwietnia 2015 r. w samym Poznaniu udzielono ze wsparciem z MdM” 1011 kredytów a w gminach sąsiadujących z Poznaniem 925 kredytów. To oznacza, iż w przypadku ponad 1/3 mieszkań, sprzedawanych w Poznaniu, nabywcy objęci są wsparciem w ramach programu „MdM”.

Tak dobre parametry były wynikiem zaangażowania w prace nad programem wielu osób i środowisk. Istotną rolę w tym zakresie odegrało właśnie środowisko wielkopolskie. To wielkopolski samorząd gospodarczy a w szczególności Wielkopolska Izba Budownictwa we współpracy ze mną jako wiceprzewodniczącym sejmowej podkomisji do spraw MdM zorganizowała na etapie prac legislacyjnych jedne z pierwszych w Polsce publicznych konsultacji dotyczących programu. Dzięki temu zaangażowaniu udało się wprowadzić ostatecznie dodatkowe rozwiązania uelastyczniające program oraz liczne zmiany prorodzinne.

Aktywny wkład wielkopolan w powstanie programu przełożył się również na korzyści jakie nasz region a przede wszystkim jego mieszkańcy czerpią z funkcjonowania „MdM”.