Oświadczenie w związku z nieprawdziwymi informacjami medialnymi na temat konkursu na prezesa Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu oraz polityki kadrowej spółki.

W dniu dzisiejszym pojawiły się w mediach informacje na temat podejmowanych rzekomo przeze mnie działań, mających na celu obsadę stanowisk w poznańskiej miejskiej spółce ZKZL. W związku z powyższym oświadczam, że nie miałem wpływu na władze miasta Poznania, w związku z toczącym się konkursem na stanowisko prezesa ZKZL. Nie miałem ani takich możliwości, ani takiego zamiaru. Co więcej, nie kierowałem do przedstawicieli władz miasta żadnych rekomendacji i maili dotyczących któregokolwiek z kandydatów startujących w konkursie. Myślę, że wynik tego konkursu był dla wszystkich dużym zaskoczeniem a odbywał się nie tyko pod kontrolą władz miasta ale i mediów. Nawet jeżeli ktoś zapytałby mnie o opinie w tej sprawie, to przecież nie mogłoby to mieć wpływu na tak ważną decyzje. Decyzję taką mogły podjąć tylko Prezydent i władze miasta po przeprowadzeniu konkursu i weryfikacji merytorycznej kandydatów.

Nie jest również prawdą, jakobym miał wpływać na wybrane już władze ZKZL w zakresie zatrudniania kogokolwiek w spółce. Nikogo nie rekomendowałem Panu Pawłowi Augustynowi ani nie wysyłałem żadnego maila w tej sprawie. Nie znam żadnej osoby zatrudnionej przez Prezesa ZKZL.

Łączenie mojego nazwiska z przebiegiem konkursu oraz z decyzjami co do wyboru władz ZKZL uznaję za wysoce niesprawiedliwe i godzące w moje dobre imię.

Trudno mi zaakceptować budowanie medialnego przekazu na insynuacjach i niedomówieniach, płynących z wykradzionej rzekomo korespondencji Prezesa ZKZL.

Nie brałem też udziału w żadnych rozmowach dotyczących koalicji z SLD. Nie wyrażałem też w tej sprawie swojej opinii. Nikt też o taką opinię się do mnie nie zwracał.

Ubolewam, że w efekcie medialnych doniesień rezygnacje złożyła Pani Prezydent Pachciarz, którą uważam za jednego z najrzetelniejszych i najbardziej kompetentnych urzędników.